Ondra

Ondra

pískovec, výška 159 cm

3400 €

Katalógové číslo: 18310095

Dostupnosť: na predaj

Autor: Jiří Bím

Pískovcová socha Ondra (sv. Ondřej, patron rybářů) z roku 2011.

Tato socha byla vytvořena, aby ochraňovala a dohlížela na rybáře a inspirovala je. Však také rybka, která uvízla v Ondrově síti, je přímo kapitální úlovek. Socha „Ondra" patří k vodě. Rybník, řeku či jezero bude bedlivě střežit.

Legendy spojené se svatým Ondřejem:
Na Karlovarsku a Chebsku se věří, že noc o svátku sv. Ondřeje (30. listopadu) má kouzelnou moc, a že je v tuto dobu možno předpovídat budoucnost. Také se za ondřejské noci objevovaly skryté poklady. Pozor si však musíme dát na ukončení prací dřív, než se zešeří, neboť pokud se to nestihne, můžeme očekávat návštěvu čerta nebo čarodějnice. Proto se vyplatí zanechat práce včas a raději začít sv. Ondřeje oslavovat.

Slova svatého evangelia podle Matouše:
Když se Ježíš ubíral podél Galilejského moře, uviděl dva bratry – Šimona, zvaného Petr, a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře; byli totiž rybáři. Řekl jim: „Pojďte za mnou, a udělám z vás rybáře lidí." Oni hned nechali sítě a následovali ho.

Výška (cm): 150-200
Materiál: kameň
Cena (EUR): 3.200-6.400
Dostupnosť: na predaj
Autor: Bím
Tvorba: sochy

Prihlásenie

Tato stránka používá cookies. Vice info